Daily Archives: March 19, 2024

Inkota y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ku banyamadini bose bo kw’isi!!!

 

Ibiro ntaramakuru byo mu ijuru biratangaza amakuru akurikira. Abanyamadini (religious born again) Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo agiye kumanura inkota kubamaze gucirwaho iteka kuko banze kumvira ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Skip to toolbar