Category Archives: Prophecy

Itangazo!

Ibiro ntara makuru byo mu ijuru “Heaven News Media Agency” biratangaza amakuru akurikira.

Abega mu nyihanganire ho gato!

Ariko mwebwe, iyo muhaye muntu cash, nti mumwihanganira ngo abanze aziryohemo!? Muriyi minsi ndahuze ho hato.

Abega bakomeje guhagarika imutima!!!

Ibiro ntara makuru byo mu ijuru”Heaven News Media Agency” biratangaza amakuru akurikira.

Nta mishyakirano abacika cumu bakiri ku icumu!!!

Gahunda zose mulimo gutegura, ntabwo zishobora gutungana Abacika cumu bafunze!

Basa n’abantu, bagakora nk’abo, nyamara ntabwo ar’abantu!

Uhoraho Nyiringabo arema abantu nta muntu waruhari, arema isi nta n’umwe waruhari. Abatuye mu ijuru ntabwo bahawe ububasha bwo gukorera hano kw’isi.

Skip to toolbar