Daily Archives: May 2, 2024

No one can compromise your justice in God’s judgement in this world

 

29 Mar,2024 Dr. Martin Luther King removed from the filed numbers N° 33,060/0002/0024 of the second death of eternal life. His name and judgement was compromised by Roman Catholic Church Emperor that’s why God replaced his name from the second death of eternal life by another person who’s a member of RCCE.

Amarembera y’ihirima ry’Umwana w’umwega Umwakagara Paul Kagame

 

April 20,2024 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo y’abakiranutsi mu kigo cyahoze cyitwa KIST, ubu cyahindutse Kaminuza nkuru y’uRwanda. Mbona abanyarwanda benshi bakore muriyo Kaminuza (university) abenshi bahakora n’abaturutse hanze batahutse mu gihe cyitahuka ry’impunzi zo mu mwaka w’i1959.Nuko mbona muriyo Kaminuza (university) halimo isekurume y’ihene ijya kuba umweru ifite amehembe maremare cyane yigondoye areba inyuma,iyo sekurume yahashyizwe n’Umwakagara Paul Kagame (bisobanura ko yahashyize umwuka w’ikinyoma uteye ubwoba ariko uwo mwuka w’ikinyoma ujya gusa n’ukuli, ariko nta bwo ar’ukuli, ahubwo n’ikinyoma kivanzemo n’ukuli gucyeya bituma kwa kuri guhinduka ikinyoma uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Skip to toolbar