Itangira rya nd’umunyarwanda yatangijwe na Dr.David Himbara afatanije na Esther Maria

 

      David Himbara na Maria
      Hutu bandit's
      King.Protected

Skip to toolbar