Monthly Archives: July 2018

Inzego zabega bajyanwa mu butayu bugufiya!!!

 

      Inzego z'abega mu butayu!

Umwakagara:uzarenga akarongo gatukura azambona!Kabiri kabiri ,murugo rw’umugabo?

 

      Kurenga akarongo

Igitero mu Rwanda ahitwa Nyaruguru,Umwakagara nahame hamwe umvako ngo azi kurwana!!!

 

      Igitero mu Rwanda

Ibihumeka muri gakondo ya bakiranutsi bigeze kumuhero wabyo!!!

 

      Imvura iraguye!
Page 6 of 6
1 4 5 6
Skip to toolbar