Mwaraburiwe mwanga kumvira!!!

Ibiro ntara makuru byo mu ijuru”Heaven News Media Agency” biratangaza amakuru.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti Umwami Kigeli Ndoli uburire abantu bose cyane abo muri gakondo yabakiranutsi batari batanga inkwano ko bakwiye kuzishyura vuba bishoboka.

Hashize igihe kitari gitoya, Uhoraho abasaba kwishyura inkwano ku batari bazitanga. Muzirikane ko kudakora ibyo Uwiteka Imana Nyiringabo yasabye, bihanwa na mategeko!

Ndetse mwamaze gucirwaho iteka. Uwiteka Imana Nyiringabo aravuze ngo, mugurishe ibishoboka kugurishwa mutange inkwano za bandi mbere yuko iteka ry’Uwiteka ricibwa rigatangazwa mu igazette yo mu ijuru. www.inyangenews.com

Skip to toolbar