Itangazo rireba ababikeneye!

Kumenyesha buri muturage ukomoka muri gakondo yabakiranutsi. Kugirango muve mugihirahiro. Mureke guteraganwa numuraba nishuheri.

Ku bumva ko, bagifite umutima wa gakondo yabo, mukaba mwumva mukwiye gusohoza mu isezerano ry’Uhoraho Uwitka Imana Nyiringabo.

Niba mukeneye igihugu cyanyu bitanyuze k’Umwami Kigeli Ndoli, ntabwo muzakibona. Kandi niba mushaka ubutegetsi bwitwa Republika ubwo buzarangirana n’ingoma y’abega. Nta yindi republika izongera kubaho muri gakondo yabakiranutsi.

Kandi niba mushaka ubwami butayobowe n’Umwami Kigeli Ndoli, ubwo nabwo nta buhari. Undi muntu wese wibwirako yazana impinduka muri gakondo yabakiranutsi, ntabwo ya bishobora.

Niba mwibwirako mbeshya, ngaho muzagerageze murebe ko bibakundira. Nibikunda rwose nzaba nd’umubeshyi. Ariko nibibananira muzashake usibye ko bitazabura kubahenda cyane muzatanga igiciro gisumbi ibindi kuko mwanze kwizera ijambo ry’Uhoraho.

Umwakagara yaciriweho iteka, Kayumba Nyamwasa yaciriweho iteka, H. M Yuhi VI Bushayija Emmanuel yaciriweho iteka. Abanyepolitike yaba abashyigikiye ubutegetsi buriho, cyangwa ababurwanya, bose baciriweho iteka.

Cyakora hari intumva zikunda kwigerezaho, muzizera ari uko mwagezweho icyo gihe muzemera ko, Umuhanuzi yarali murimwe.

Ubuhanuzi bwavuzeko Kabuga Felician azafatwa, yaje gufatwa ubu ari ICC alimo kuburana. Ubuhanuzi bwavuzeko Rusesabagina azafungwa ubu ari muri prison arafunze. Umuryango we wiyambaje Uburayi biranga, biyambaza America, byaranze!

Bananiwe kwiyambaza Imana ngo ibagirire neza, ahubwo birirwa birukira abantu badashobora kugira icyo babafasha. Iyo muza iwanjye mba narabagiriye neza. Ariko mwanze mwibwirako nta cyo nshoboye!? Muzumirwa!!! Dore Kabuga agiye kugwa muri gereza, ibyo mutinya nibyo bizabageraho.

Imana yafunze ninde wafungura, Imana yafunguye, ninde ukinga? Mwirirwa muri za kiliziya no munsengero ariko mwananiwe kumenya ubwiru bw’Imana. (be humble to him, maybe he will have you his mercy).

When you’re prideness will be falling that time you will know what you want. And what is required to be free.

Ubutunzi imbere y’Imana ntibukora, imbaraga z’ubutegetsi imbere y’Imana ntizikora, cyeretse iyo yabishatse gukoresha abo ishaka kugirango yiheshe icyubahiro.

Imana yagukuyeho amaboko, ninde wa gutabara? Ubu se twebwe turinzwe nande niba atari iyo mu ijuru. Mufite amaso ariko ntimubona, mufite amatwi, ariko ntimwumva!!? Ariko ninde wabaroze!!?

Imana yanjye nkorera ndababwiza ukuli yuko byose izajya ibihagarika kugirango mwemere ko ariyo yampamagaye, abumvaga ko hari icyo mushoboye, izabacisha bugufiya kugirango mwemere kandi muce bugufiya maze yikorere umulimo.

Skip to toolbar