Indiri y’ubusambanyi IROMA kwa papa VATICANO!!!

Papa Francis avuga ko ashyigikiye ko abasangiye ibitsina ‘bemerwa imbere y’amategeko’Aya magambo avuguruza amagambo yagiye ashyikiriza muri kahise ku bijyanye n’uburenganzira bw’abahuza ibitsina babisangiye.

ashyikiriza aya magambo ateye kubiri n’amategeko ya Vaticano n’abamuboneye izuba, muri email yateguwe na Evgeny Afineevsky.Muri iyi email yasohotse ubwa mbere kuri uyu wa gatatu, avuga ati: “Abaryamana basangiye igitsina bafite uburenganzira bwo kuba mu muryango.”Ni abana b’Imana kandi bafite uburenganzira bwo kugira umuryango. Nta n’umwe akwiye gutabwa cyangwa ngo agirirwe nabi kubera icyo.”Icyo tugomba gushyiraho ni itegeko ribaha uburenganzira bwo kubana. Gutyo bakaba bakingiwe n’amategeko”.

Avuga kandi ko “iki aricyo ahagazeho”, aha akaba asa n’uwushaka gufatira ku gihe yari musenyeri mukuru wa Buenos Aires, n’aho yarwanya abubakanye basangiye igitsina imbere y’amategeko, yarashyigikiye ko abubakanye basangiye igitsina bakingirwa n’amategeko.

Kubijyanye n’ibyo avuga ku bijyanye n’ukwemerewa imbere y’amategeko, iyi email imwerekana ari mu rusengero ariko atera intege abagabo babiri babana basangiye ibitsina kurera abana babo.

Aya magambo avuguruza amagambo yagiye ashyikiriza muri kahise ku bijyanye n’uburenganzira bw’abahuza ibitsina babisangiye.

Mu 2013, mu gitabo On Heaven and Earth (Mw’ijuru no kw’isi), Papa yavuze ko gufata ku rugero rumwe ubugeni bw’abahuza ibitsina babisangiye n’ubw’abubakanye badasangiye ibitsina ko kwaba ari “ugutandukira imico ya kiremwamuntu”.

Yavuze kandi ko mu gihe ababana bahuje ibitsina bokwemererwa kurondera abo barera “bishobora kugira ingaruka ku bana … umuntu wese akeneye se w’igitsinagabo na nyina w’igitsinagore bashobora kumufasha kwitahura no kwiyubaka”.

Umwaka wakurikiye, byavuzwe ko Papa Francis yashyikirije, mu kiganiro, ko ashyigikiye y’uko amategeko yemerera abasangiye igitsina kubana, ariko abajejwe kumenyesha amakuru mu biro byiwe bakaba barabihakanye.

Niho rero mu 2018, Papa Francis yavuze ko “arajwe ishinga” n’abaryamana n’abo basangiye ibitsina mu bapadiri, kandi ko “ari ikibazo gikomeye”.

Skip to toolbar