Abega,Abashambo,Abasinga,mu butayu bugufiya bagiye kwigishwa kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo

Hits: 2199

 

      Iherezo ry'Abega

Skip to toolbar