On 26th June 2014, F.D.L.R – GILACE, “It is a ballet, a graceful sweep and flow of patterned movement,counterpoised by daring and imaginative flights of …igeze mu gihugu intambara ihita iraba.

On 26th June 2014, F.D.L.R – GILACE,    “It is a ballet, a graceful sweep and flow of patterned movement,counterpoised by daring and imaginative flights of …igeze mu gihugu intambara ihita iraba.


 

Kuwa 05.05.2014Mwana w’umuntu dore abanzi bawe bazagutegera kumeza yawe!Ukwiye kugira ubwenge kuko abo wibwira ko,arabakozi banjye,abo nabagaragu b’inda!Imana yabo n’inda no kugira nabi kugirango babone amaramuko.

kuwa 08.05.2014Mwana w’umuntu witinya wigira ubwoba kuko ndinze ubugingo bwawe,abanzi bawe bararekereje ariko uhumure kuko nd’Uwiteka Imana yawe,kuko bidashoboka yuko abanyiringira bakorwa n’isoni,ahubwo nzabaha umugisha nzabagura mbashyire mubwatsi butoshye.

kuwa 26.06.2014 lmana yahishuye itorero ry’Africa y’uburasira zuba ko rigiye kwinjizwa mu butayu,kubera gutwara icyubahiro cy’lmana.«Dady»,no gukorera ubucuruzi murusengero.

On 26th June 2014, F.D.L.R – GILACE,    “It is a ballet, a graceful sweep and flow of patterned movement,counterpoised by daring and imaginative flights of …igeze mu gihugu intambara ihita iraba.

Kuwa 28.kamena 14, Uwiteka lmana yahishuye ko,Kabuye josepf Sebarenzi asubiye muri politiki,mbonye ahagarariye umutwe w’amashyaka maze mbona hakozwe inama yemejeko ariwe ukwiye kuba minisitiri w’intebe.Mbona habayeho amashyaka menshi cyane.

(b) Mbonye kwitonda Thadee ashinga ishyaka linanirwa guterera umusozi.

(c) FDLR iratashye igize mu gihugu,mu gihe itaricara,FPR,ihita itangiza intambara Abahutu,Abatutsi,Abatwa,barahunga!.

Kuwa 01.nyakanga 14,Rene Masasu yambuwe ubutware bw’umurimo w’lmana mu itorero ayoboye rya Evangelical Restoration Church kuko iryo torero Uwiteka yarigaye kuko riyobowe n’ubwenge bwa muntu atari umwuka w’Imana uriyoboye kuko atagifite intebe cyangwa icyicaro muri iryo torero.

 Kuwa 09.07.2014,Uwiteka arakajwe cyane! n’Abatutsi banena Abahutu.

 

 

 

Ahagurukiye Abahutu
bakomeje kwanga urunuka Abatutsi!.Abo bose agiye kuba isomo ryo kwiga kugirango
bamenyeko,Uwiteka ariwe Mana.

 

inyangenewseditor@gmail.com

Skip to toolbar