Inama yabanyamakuru bigenga batavuga rumwe n’ubutegetsi bw’Urwanda,ikimenyetso simusiga cy’amarembera y’ingoma ya FPR n’umwakagara Paul Kagame.

Inama yabanyamakuru bigenga batavuga rumwe n’ubutegetsi bw’Urwanda,ikimenyetso simusiga cy’amarembera y’ingoma ya FPR n’umwakagara Paul Kagame.


08th Sept 2014,nerekwa mbona abanyamakuru bigenga batavuga rumwe n’ubutegetsi bwa Kigali,batumizwa mu nama yihutirwa ihuza abanyamakuru bose bakora uwo murimo kubushake.Maze iyo nama imaze guterana biga kubibazo by’igihugu cy’Urwanda.

Mbona hashinzwe comitte izayobora iyo nama kugeza ubutegetsi bwa Kagame buvuyeho,nerekwa hatangwa amafaranga yogushyira mu kigega cyo gushyigikira itangaza makuru ry’igenga.

Muri abo banyamakuru uko bose bahuriye muriyo nama,nerekwa ko badahuje ubushobozi bwo gukora umurimo w’umwunga wabo,nerekwa umuhanuzi mukuru yinjira mu masezerano,hasigara ko,umuhanuzi avugira mu nda yibuye.

Committee yabanyamakuru bigenga imaze gushingwa numva umuhanuzi  abwirwa ko,igihe cyo kuvugira mu nda y’ibuye kigeze,ategekwa kuvugira mu nda yibuye maze,arivugiramo ubuhanuzi buba buruzuye kandi burasohoye ubwo menya ko,igihe cy’umwakagara cyo kuva ku ntebe yabukunzi gisohoye.

Nyuma icyakurikiyeho kwari ugukura umwakagara ku ntebe nta kindi kimenyetso nongeye kubona cyeetse nikiza hanyuma ariko ibimenyetso bisigaje gusohoza umurimo wabyo kugireango abanyarwanda binjira mumasezerano uko niko Uwiteka avuze.

Skip to toolbar