Kayumba Nyamwasa mu mishyakirano!

Ibiro ntara makuru byo mu ijuru “Heaven News Media Agency” biratangaza amakuru akurikira.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Kayumba Nyamwasa asaba ko habaho gushyikirana n’Umwakagara kugirango rnc ive mu mahanga ijye gukorera politike mu gihugu imbere.

Mbona ingabo za mahanga zimanukana na Kayumba Nyamwasa zigeze muri gakondo yabakiranutsi Umwakagara yanga kuramukanya nawe.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti umwami kigeli Ndoli Kayumba Nyamwasa alifuza gushyikirana n’abagara ngo basangire ingoma ariko ibyo abega ntibabikozwa uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Kayumba Nyamwasa ntabwo yashobora gutangiza urugamba kuko inzira yaciyemo yasizemo amahwa niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

NB:ikindi ni uko yamaze gucirwaho iteka n’ubutabera bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Skip to toolbar