Ubuhanuzi bw’ uyumunsi

Ibiro ntara makuru byo mu ijuru “Heaven News Media Agency” biratangaza amakuru akurikira.

Abanyarwanda bo mu bwoko bw’ abatutsi biyita abanyamurenge, uku niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ababaza.

Nabahaye ubutunzi bw’iby’umwuka ho gakondo yanyu, ntibyabanyura ahubwo munezezwa ni supu y’ibishyimbo yakobo yatetse muyigurana umurage wimfura (the first birth rights). Niyoumpamvu muciriweho iteka uyumunsi.

Muri abatutsi b’ibisambo bateye ubwoba, niyompamvu mutazaragwa ubwami bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abitegetse.

Iyo muza gukomeza isezerano nasezeranije abakurambere banyu, mwari kuzategeka isi yose. Ariko kuko mwaranzwe no gukiranirwa gukabije, mwananiwe gukomeza isezerano ngo muryinjiremo niyompamvu mu maze gucirwaho iteka.

Umwakagara yohereje Jack Nziza ngo aze guhagararira igikorwa cyo gushimuta Umwami Kigeli Ndoli. Ariko ubanza yiruka inyuma y’umuryango.

Skip to toolbar