Akabaye icwende ntikoga,niyo koze,ntigacya!Niyo gakeye,ntigashira umunuko!??

 

      Rwara Rwumugara¿!

Skip to toolbar