Daily Archives: October 8, 2018

Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba hamwe n’umwana w’UMUSITA bagejeje ingabo mu birunga by’uRwanda!!?

Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba hamwe n’umwana w’UMUSITA bagejeje ingabo mu birunga by’uRwanda!!?

Rucamigo Mark,n’umugore we Mwubahamana Rachael bagambanira Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha!!?

 

      Mark
      Trason

Umunyapolitike Umwali Diane Shima Rwigara,wirinde cyane dore abega baraguhagurukiye barashaka kugukurikiza umubyeyi wawe niko Uwiteka avuze!!!

 

      Accident by Abega
Skip to toolbar