Ntabwo nzacibwa igihanga n’indakebwa!

Good morning dear friends, ubuhanuzi bwongeye kugaragaza ko mwakoze inama na basaza banyu bakora umulimo wo guca abantu ibihanga mwemeza ko mugiye kunca igihanga mbere yuko mutannga cash zisigaye.

Kubera iyo mpamvu, amasezerano twagiranye nyavuyemo. 

Mutege inzira zose igihe muzavira mu nzira nzabashyira ahagaragara. Nimudahagarika ibikorwa byo kumpiga, nta na rimwe nzubahiliza ibyo twasezeranye. Mbifurije kurushaho kumpiga. Uwo muriro mufite uzazima kuko s’ubwa mbere mugerageza kunca igihanga ariko byarabananiye.

Negotiations will be in these stages.

Based on the three things

    1. Negotiate about news writing articles.

    2.Negotiate about news audio articles.

    3.Negotiate about publishing your pictures.

    4.It‘s comprisory about God’s judgements no negotiations you must obtain files numbers, may be you can negotiate about pictures which can replace by justice pictures. 

    5.Last negotiations was preliminary judgment and investigate whether you are Rwandan spies, nor not. 

    6.According evidences that i gathered, spiritual and physical, found that in fact you are the really super spy. 

    7.So now, i ‘m started my schedules, not ending up. 

    8.€10000 thausand you paid me as fine, it’s not worth for my life. I Can’t betrayal my self because of €8000 i received from you!!! So here there’s some options you can make choices. 

    9. The old ones, you will pay €25000 in a month you must pay that amount before articles being publishing  how you’ re spying the king of peace Kigeli Ndoli and Rwandan opposition and killing them. After being paid will burial the news 

    10.Isabelle The young ones, will pay €15000 because she admitted to be Rwandan spy, and she believes what the prophecy spotlight about you and how you trying to spying chief justice of the world Umwami Kigeli Ndoli. That is why i have mercy on her, she will pay in months of April and May. 

    11.These penalties for each one of you, it is must, kuko nanjye mu mfashe mwanca igihanga. 

    12.Leta mukorera murabizi ko mwica abantu binzira akarengane. Kubagirira imbabazi kandi jye ntazo mwangirira muramutse mu mfashe byaba ari ukwigambanira. 

    13.Ndetse naba mpemukiye ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

    14.Kubagirira imbabazi, ubwanyu mutazigira n’uguta igihe ni nyuma ya Huye! 

    15.Byose mwabikoze mu mibare mugambiliye gukora (two in one), mwatanze cash kugirango nzifatirweho nk’uko n’ubundi byari mu mugambi wanyu mujya gutangira kunyandikira email mu mbwira ko mwifuza gushyigikira umulimo nkora.

    16.Mubonye ko, nabitahuye, mwahinduye (strategy) gusa, ariko umugambi ukomeza kuba wa wundi. 

    17.Iyo itaba Imana yanjye nkorera muba mwaranciye igihanga. Kubera ibi ibyo byose, nibyo bitumye mfata ibi ibyemezo. 

    18.Gusuzugura umwanzi, cyangwa kumuha icyuho, n’uguhemuka bikabije! No gutatira igihango. Muhame hamwe duhangane, utangije intambara arayirwana!!!

    19.Izo nshoboye kurwana, nzajya nzirwananisha umwuka w’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo. 

    20.Cash mwohereza nimisoro iba yavuye mu maboko yabaturage, kuyohereza nta cyo muhomba na kimwe. Byose mubikora mbireba nkabihorera mu kagirango simbizi. Data yampaye byose atizigama. Tekereza abantu mu maze guhitana uko bangana kumugabane w’Uburayi mutuye ho!!?

    21.Niyompamvu kubashyira ku karubanda kuri jye ni by’igiciro cyane!!! Niba ibyo mu kora byose mubikora mu mitego yo kurimbura ubugingo bwanjye, murumva har’icyiza mu nyifuriza!?

    22.So why should i be kind to you??? 

    23.Because you made political arena to be massive business, well, let us be!!!

    24.Mu mfashe nta mbabazi mwangirira, so why me should i have mercy on you!?? 

    25.WYSIWYG: What You See Is What you Get! uko niko Abongereza bavuga. Sinkeneye kuvuga byinshi ngo nemeze imitima yanyu, namwe ubwanyu muri abahamya bibyo mukora. 

    26.NB: njya nezezwa ni uko nahawe ubutware n’ububafasha bwo kubaciraho iteka. Kuko ari ntaho muzahungira mw’isi kuko nahawe ubutware n’ubushobozi guca imanza zitabera mu isi yabazima. 

    27.Failure to reply in 24 hrs, it means that you allow me to publish the article about you….. 

    28.Mwihangane kuko uguhiga ubutwari muratabarana…. 

    29.Otherwise i appreciate all things that you did for me, neither good nor bad. Doesn’t matter!!!

Uhoraho Nyiringabo ndagushimiye yuko nyuma yo gukurwa mu is a butayu wongeye gukoresha inkozi z’ibibi zikamara ubukene mu izina rya ryo kunca igihanga!!!

Icyubahiro, n’ishimwe, bibe byawe iteka ni teka ryose amen.

Skip to toolbar