Ibinyoma by’ umwakagara bitagira imizi!!!

Intambara ijya gutangira muri za 1990’s, ikibazo cyari uko impunzi z’AbaTutsi zirukanywe mu cyabo aho Ikinani yasabaga ko zahabwa ubwenegihugu ibihugu zahungiyemo.

American yigeze gushaka gutwara impunzi zose z’AbaTutsi, Ababiligi baritambika babwira America yuko Abatutsi ar’ubwoko bukomeye bishobora kuzategeka isi yose!!!

Icyo gihe yahise iva muri uwo mugambi wo gutwara abatutsi irabyihorera. Igihe cyategetswe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo cyaje kugera Abatutsi bataha mu gihugu cyabo.

NB: Ariko Umwakagara nubwo byitwaga ko abarwanirira, yabaga yibereye Mbarara yinywera amata acura Ubugambanyi we na nyirarume Yoweri Kaguta Museveni.

Bateguraga uko barimbura abasirikare bakuru bo mu nzu nyiginya kandi babigezeho. Kurundi ruhande Abagogwe alimo abarimbura akabyitirira Ikinani. Kugirango abagire impamvu ya politike (devide and ruler). Icyo nicyo kinyoma Umubiligi yasize ateye murwagasabo.

Kurugamba niko yicaga abatutsi bize za kaminuza bo mu nzu nyiginya, akabasasira abakomoka murwasabo baje kwitwa abasope plus Abacika cumu.

Byavuyemo ikibazo cyo kwambuka bakurikirana interahamwe muri Zaire yaje guhinduka DRCONGO.

Nyuma y’imyaka irenga (20) arwana muri DRCONGO, ubu nibwo yibutse kurwanirira impunzi z’AbaTutsi zituruka DRCONGO!?

Ibyo arabivuga Mugihe azi neza ko, abitemo uruhare kuba izo mpunzi zihunga intambara idashira yitwa ko ihiga interahamwe, kandi aba yigiriye kwisahurira umutungo kamere wa DRC.

Ijambo ry’umwaka mushya wa 2023 yavuze ko, Urwanda rudashobora kwikorera ibibazo bya DRCONGO.

None hatarashira iminsi (10) avuze iryo jambo, ati ntabwo tuzakomeza kurebera intambara yo muri Congo birukana ubwoko bumwe gusa.

Hagati yo kutikorera ibibazo bya DRCONGO, no kudakomeza kurebera intambara yo kwirukana ubwoko bumwe gusa, ukuli n’ukuhe?

Ni ryali umwakagara yagirira imbabazi abanyarwanda!? Abari mu gihugu bashiriye muri za gereza

Abandi yababitse ikuzimu, abacitse ku icumu barahunze! Izo mpuhwe zaturuka he, ko nta mutima agira!?

Yananiwe gukorera abanyarwanda, igihugu yagihinduye akalima ke, na DRCONGO yayihinduye insina ngufiya bacaho urukoma, none ati mbabazwa nihunga ry’impunzi zabanyekongo.

Arasahura agaha ba shebuja badashaka kujya gukorera muri Congo mu buryo bwemewe n’amategeko ngo batange imisoro igirira igihugu umumaro.

Ahubwo bagaca ruhinga nyuma bagakoresha umwakagara bakabona ibiturutse mu maraso ya banyarwanda barwana intambara zitarangira kandi zitagira impamvu.

Tshikedi umwaka utaha afite amatora, Kagame ayafite 2024, usibye ko we ya yarangije, naho DRCONGO bo byibuze bafite na 30% ya demokarasi.

Mu gihe mu Rwanda demokasi yaho ari 0.5%, byumvikana yuko Tshikedi ari we uzabihomberamo kuko Kagame we nta demokasi agira nta nubwo ateze kuyigeraho azarinda apfa atayigezeho.

Muri iki cyumweru yakoze ibyo yise “agashya” ngo yagabanyije imisoro. Ni uko yabuze abashoramali, akenesha abarwanda ngo alimo ku bahima, none yisanze mu the bukene bukabije amadeni nayo yikoreye agomba kuyasangira na Tshikedi bakamwishyurira igice na we akishyura ikindi.

NB: Abo bazungu ba muri inyuma, badashobora kumufasha kugaruza imbago z’ibihugu, harya ubwo bamaziki!? Ariko se bamufashije ba kwiba hehe!? Eho euro ryazamutse ho euro €1.70 mwibaza ko atari umutungo kamere balimo gusahura uturuka muri Africa!??

Ariko ibi byose bifite iherezo, igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo byose bigiye gushyirwa ku karubanda.

Uhoraho Nyiringabo ntabwo azakomeza kurebera gukiranirwa kwanyu. Alimo kubavugutira umuti niyompamvu yabahishe ibihanurwa by’imyaka (3) mukaba mulimo kubihabwa imburagihe.

Mwibwirako arijye cyangwa Uwiteka tubihomberamo? Cyangwa ni mwebwe! Think twice!!!

Ubugome Paul Kagame akomeje gukorera abanyarwanda bose muri rusange yaba abahutu cyangwa abatutsi, uzamusimbura wese nta mbabazi azagirira umuryango we na basangira ngendo be bose kuko nabo ntazo bagize.

Uri hejuru ujy’umutegereza hasi, uri hasi umutegereze hejuru. Byanze bikunda rpf na Paul Kagame bazavaho uko byagenda kose bitinde bitebuke bazavaho.

Dosantus wa Angola yavuyeho, ubu niho Umwakagara ajya gusaba ko bamuhuza na bo yita abanzi be, navaho uRwanda ruzajya ruhuza Abatavuga rumwe.

Umukobwa wa Dosantus witwa yarumwe mu bagore b’abaherwe kw’isi, ariko isi yaramuhindutse kuko ubutunzi yarafite ataburuhiye.

Urabe wumva birenge niwowe ubwirwa!!!

Skip to toolbar