Dany Munyuza yakamye ikimasa!

IGP DAN MUNYUZA IBUMOSO

Ibiro ntara makuru byo mu ijuru “Heaven News Media Agency” biratangaza amakuru akurikira.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti Umwami Kigeli Ndoli, wa murozi mukuru IGP Dan Munyuza, yavomeye mukiva.

Nerekwa hoherezwa amadollar $5000 ngo bakoreshe mu guhiga Umwami Kigeli Ndoli.

Ushinzwe gutera ibitero cyangwa za operation, mbona afashe ku ntonorano bohererejwe ahaho magigiri (1) abandi baviramo aho.

Izindi ngingiri Dan Munyuza azibwirako zikwiye kwihangana ko agiye kureba uko yazigenza.

Mbona ushinzwe tracking and report asangira na operator’s.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti Umwami Kigeli Ndoli ingufu z’umwanzi zaburijwemo n’ubutabera bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ukwiye guciraho iteka Rwandan military attachment in Embassy of Kenya, na Chief operator, na chief of tracking and report kuko intonorano bohererejwe baziriye byonyine ntibahaho bagenzi babo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me and told me that man of living God of heaven, condemned Rwandan military attachment in the Embassy of Kenya obtained n°19558/0001/0023

The rhema word comes from heaven unto me and told me that man of living God of heaven, condemned Rwandan chief operator in Embassy of Kenya obtained n°19559/0001 /0023

The rhema word comes from heaven unto me and told me that man of living God of heaven, condemned Rwandan chief of tracking and report in Embassy of Kenya obtained n°19560/0001/0023

The rhema word comes from heaven unto me and told me that man of living God of heaven, condemned Rwandan IGP Dan Munyuza obtained n°19561/0001/0023

Skip to toolbar